Här ligger de presentationer som visades under seminariet ”Vindkraftens miljöpåverkan” den 18 februari.

Vindbrukskollen och vindlov.se – Magnus Nårdal

VBK -Kommuntraff Varmland
Filename : vbk-kommuntraff-varmland.pptx (3 MB)
Rubrik :

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss – Martin Green och Jens Rydell

Martin Green Karlstad 20140218
Filename : martin-green-karlstad-20140218.ppt (3 MB)
Rubrik :

Fladderus Karlstad 2014
Filename : fladderus-karlstad-2014.pdf (4 MB)
Rubrik :

Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa. – Ingrid H Johansson