Både powerpointpresentation och film ligger ute nu under åhörarkopior. Tyvärr ligger de var för sig.