Det blir onlinemöte små avlopp måndagen den 30 mars.

Det här är planen för dagens nätverksträff online om små avlopp den 30 mars. Ni kommer att få inbjudan till två separata möten den 30 mars. Ett på förmiddagen och ett nytt möte (fortsättning på förmiddagsmötet) efter lunch.

Förmiddagen
Samsyn i bedömning av ansökningshandlingar – Ett antal cases tas upp där ni, kontorsvis, tar ställning till om ansökningshandlingarna är kompletta, om den föreslagna anläggningstypen är lämplig för platsen o s v. Vi ska försöka gå igenom fem case och diskutera hur vi resonerar. Casen bifofas som pdf-filer i inbjudan till onlinemötet. Inbjudan sker via Outlook.

Jag föreslår att ni skriver ut casen innan och hanterar dem i gruppdiskussioner på respektive kontor. Om ni sitter samlat med era kollegor räcker det om ni har en uppkoppling per kontor till det här mötet.

Om ni i ert team sitter utspridda så behöver alla ha en uppkoppling till detta möte. T ex om några sitter på jobbet, någon hemma och ytterligare någon på Teneriffa. Ni behöver i så fall också skapa ett eget litet onlinemöte inom ert team för att ni ska kunna diskutera fallet sinsemellan innan vi går igenom det gemensamt i detta onlinemöte.

Eftermiddagen
Patrik Skyllerström från HaV presenterar sitt projekt om en nationell e-tjänst för ansökan och anmälan. Sedan kör vi lite snack en stund om vad ni ser för behov inför fältsäsongen 2020 mm.

Då håller vi tummarna för att tekniken funkar denna dag.