Årjäng har bidragit med ett litet infoblad till verksamheter med små dricksvattenanläggningar. Kolla under ”Smart gjort!”