Fredagen den 31 maj fastslog styrgruppen ett nytt styrdokument för Miljösamverkan Värmlands och Örebro län vid ett Skypemöte. Styrdokumentet finns nu att läsa under Dokumentarkiv/Styrdokument.