Nu finns minnesanteckningar från tå möten upplagda. Radon i bostäder och skrotbilar.