Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för spridning av invasiva arter som riktar sig till hushåll och återvinningscentraler. Se länk.