Vid nätverksträff för lantbruk den 22 april kom frågan om nedgrävning av död häst upp i och med ändringar i tillståndsförfarandet. Miljösamverkan skulle ta fram gemensamma mallar för ärendehanteringen runt detta och nu ligger materialet uppe här under rubriken Dokumentarkiv/”Handläggarstöd”.