Minnesanteckningar från möte om stickande/skärande verksamheter finns nu i dokumentarkivet.