Minnesanteckningar från möte om små avlopp finns nu på http://www.miljosamverkanvarmland.se/dokumentarkiv/minnesanteckningar/