Nu ligger minnesanteckningarna ute i dokumentarkivet här på hemsidan.
Det blir lite speciella minnesanteckningar denna gång eftersom det tillhör 15 filer med beslut bland annat som inte ska läggas ut på hemsidan.
Förslagsvis skapar ni en mappstruktur för dessa dokument och sparar ner dokumenten i mapparna; ”Örebro”, ”Bjälverud”, ”Önnerudstorp”, ”Kristinehamn” och ”Grums”. Då är det enklare att hitta filerna när ni vill koppla ihop dem med minnesanteckningarna.
Hör av er om ni vill ha filerna. Jag skickar på volley.