Minnesanteckningar från luftsamverkansmötet den 1 november ligger nu under Dokumentarkiv/Minnesanteckningar