Nu finns minnesanteckningar från mötet om fortsatta gemensamma luftmätningar att läsa.

Till minnesanteckningarna