Minnesanteckningar från länsträff livsmedel den 23 september ligger nu här på hemsidan under minnesanteckningar.