Här finns minnesanteckningarna som skrevs vid uppstartsmöter för skolprojektet.