Nu ligger minnesanteckningar uppe på http://www.miljosamverkanvarmland.se/dokumentarkiv/minnesanteckningar/.