Minnesanteckningar från möte om REKO-ringar ligger nu under Minnesanteckningar.