Nu finns minnesanteckningar från lantbruksträffen den 22 april.
Minnesanteckningar lantbruk 22 april 2015
Bil1 Tillsynsvägledning KEMI
Bil2 CHECKLISTA VID INSPEKTION KEMI