Minnesanteckningar från dricksvattenmöte den 8 juni samt bilaga ligger uppe nu under ”Dokument-Minnesanteckningar”.