Webbplatsen är under avveckling och inget nytt material läggs mera upp här. Kalenderfunktionen är också borttagen. Än så länge kan ni söka efter gammalt material här men efter sommaren kommer allt vara borta.
Ett nytt ”forum” håller på att byggas upp i Microsoft Teams och berörd personal hos kommunerna och länsstyrelserna kommer ha tillgång till teamet Miljösamverkans möteskanaler.