Vi har blivit tvungna att byta lokal för kursen i tillsynsmetodik den 31 januari. Vi ska vara i Sessionssalen i bibliotekthuset här i Karlstad istället.