Karlstad har tagit fram en mall för checklista för livsmedelskontroll utifrån de nya lagstiftningsområdena. Kolla in omedelbart!