Nu finns material framtaget inför kontrollprojekt livsmedel 2020. Flera miljökontor har redan hört av sig och efterfrågat materialet och här finns det nu.

Materialet har tagits fram av Fredrik Johansson (tidigare Örebro kommun) och Linda Eliasson från Sydnärkes miljöförvaltning.
Projektet startar nu och ni som vill vara med och bidra till en sammanställning behöver redovisa ett resultat före den sista oktober. Givetvis är det roligt om så många som möjligt rapporterar in till mig för en sammanställning.

Allt om projektet står att läsa i projektplanen:
Projektplan

Det finns även ett infoblad ni kan göra om till ert eget och dela ut på plats:
Miljökontoret_temperaturer_informationsblad

Beslutsmallar som nyligen gåtts igenom med avseende på lagstiftning:
Mall Beslut om förbud – nedkylning
Mall Beslut om föreläggande generell
Mall Förbud att bedriva livsmedelsverksamhet
Mall Förbud mot att slappa ut livsmedel på marknaden

Ett excelformulär för inrapportering av resultat:
Sammanställning nedkylningskontroller

Och slutligen en rapport från ett liknande projekt av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund:
Rapport_LIV_Bacillus-cereus_201-2015

Lycka till!