Kil har uppdaterat ett gammalt infomaterial med information till små dricksvattenproducenter.

Ni hittar det under Dokument-Infomaterial.