Nu ligger handläggarstöd för förenklad delgivning uppe på vår hemsida. Det kan nog förenkla en del i vissa ärenden. Du hittar det här.