Inom de regionala miljösamverkan har vi tagit fram en informationsfilm om vad miljösamverkan är och vad vi gör.

Se filmen här: https://vimeo.com/showcase/6731574