Jag kommer att samla checklistor för skrivbordskontroll i coronatider under Dokumentarkiv – Handläggarstöd.

http://www.miljosamverkanvarmland.se/dokumentarkiv/handlaggarstod/

 

Bidra gärna med era andra checklistor så delar vi med oss!