Ett antal checklistor har nu lagts upp på hemsidan under Dokumentarkiv och Handläggarstöd.