Nu finns även åhörarkopior från Gertrud Gybrants presentation om avfall som skulle hållits om hon inte varit sjuk.

Ligger under Åhörarkopior.