Åhörarkopior från tillsynsvägledningsdagen med länsstyrelsen och Jordbruksverket ligger ute nu under ”Åhörarkopior”.