Åhörarkopior från Emma Sjögrens (WSP) utbildningsdag ligger nu under Dokumentarkiv/Åhörarkopior.