Nu ligger åhörarkopiorna från utbildningsdagen den 7 februari med Sofie Hermansson under dokumentarkiv och åhörarkopior.