Nu finns åhörarkopior från utbildningsdagen i geokemi den 2 april 2019 på SGIs ftp-server. De ligger tillgängliga för nedladdning fram till och med den 26 april.

Geokemi i Karlstad den 2 april