Nu finns åhörarkopior och utvärderingsblankett från seminarier med Strålsäkerhetsmyndigheten den 25 april.