Nu ligger åhörarkopiorna från miljöbrottsdagen här på hemsidan.

Telefonnummer till åklagarna:
Åklagaradministratör Helén Carlsson             010-56 27144
Vice chefsåklagare Jörgen Lindberg                010-56 27145
Kammaråklagare Magnus Clase                       010-56 27146
Kammaråklagare Kristina Persson                  010-56 27147
Kammaråklagare Maria Johansson                 010-56 27148
Kammaråklagare Bo Lindgren                          010-56 27149

Telefonnummer till polisen:
Robert Törnell (gruppchef)    010-567 31 97
Jonas Neu                                  010-567 03 79
Viola Björklund                        010-567 05 35
Siv Johansson                           010-567 01 72
Anna-Karin Olsson Heino      010-567 03 44