Åhörarkopior från Gertrud Gybrants dragning om nya regler om avfall finns nu under åhörarkopior.

Hennes presentation spelades också in. Ni kommer att få inspelningen skickad till er på ett eget USB-minne inom kort.