Nu finns åhörarkopior från juridikdagen här i dokumentarkivet.