Åhörarkopior från hälsoskyddsdagen den 11 februari finns nu under Dokument/Åhörarkopior.