Här kommer äntligen åhörarkopior från folkhälsodagen med buller som Miljömedicin i Örebro, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket höll den 5 juni.

Åhörarkopior