Jordbruksverket kommer hit och ger tillsynsvägledning med inriktning:

  • Minskning av växtskyddsmedel och växtnäringsförluster till vattendrag
  • Tillsyn av sprutor (växtskyddsmedel)
  • BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (IRPP-BREF)

Inbjudan lantbruk 9 nov 2017