Utbildningsdag i länsstyrelsens regi. Inbjudan från Anna Bjuréus, länsstyrelsen:

”Måndagen den 7 April har jag tänkt arrangera kursen som efterfrågats om växtnäring och växtskydd på Lantbruk. Det blir en heldagskurs här i Karlstad på Länsstyrelsen. Troligen ca 9-16.
 
På kursen är tanken att vi ska fokusera på vad som är ”stort och smått” på ett lantbruk gällande växtnäring och växtskydd, gödsel och lagringskapacitet, hur tolkar man en växtodlingsplan, riktgivor och miljöpåverkan av kväve och fosfor, vatten och växtskyddsmedel m.m.
 
Detta är vad jag fått höra efterfrågas, och att ribban ska läggas rätt högt kunskapsmässigt. Finns det fler önskemål så får ni gärna höra av er –det är ju ER kurs och viktigt att det känns värt att åka på den!
 
Medverkande:
Anna Bjuréus, Lst-S
Lars Pettersson, Lst-O. Jobbar som Greppa-rådgivare och håller kurser och behörighetsutbildningar för anv. av bekämpningsmedel i Västra Götaland. Han är här för att föreläsa på våra repetitionskurser för bekämpningsmedel den veckan.
Kajsa Lycke, Lst-O. Jobbar bland annat med tillsynsvägledning i nitratkänsliga områden i Västra Götaland.
+ Troligen en lantbruksrådgivare från Hushållningssällskapet
 
Jag återkommer med exakt program och kostnad. Jag försöker hålla kostnaden nere: vi använder en lokal på Länsstyrelsen, och Lars är redan här för att föreläsa på behörighetsutbildningarna. Jag har inte fått slutgiltiga offerter men preliminär beräkning av kurskostnaden är i runda slängar ca 2000kr per person, inkl. fika och material. Länsstyrelsen står då för en del av kostnaden.
(detta är beräknat utifrån ca tiotalet deltagare).
 
Kostnaden är alltså avhängigt på hur många som anmäler sig, så det är viktigt att få feedback på programmet – så det känns relevant och många vill komma!
 
Jag tar gärna emot intresseanmälningar redan nu – och gärna återkoppling och önskemål ang. programmet, både vad som är bra och vad som ev. saknas.

Med Vänliga Hälsningar
Anna”

Anmälan görs till Anna på epost: anna.bjureus@lansstyrelsen.se