Heldag med psykologen Reino Wikmalm. Reino har stor kunskap om mellanmänskliga relationer med besvärliga personer som vi ibland möter i vardagen. Vi ska vara i sessionssalen i bibliotekshuset här i Karlstad.

Alla på miljökontoren är välkomna till denna dag (handläggare, assistenter och chefer). Miljösamverkan bjuder också in bygglovshandläggare som dock får betala en deltagaravgift på 1500 kr.

Inbjudan svåra samtal och besvärliga personer 6 feb 2018