Folkhälsoförmiddag med Arbets- och miljömedicin i Örebro och bullereftermiddag med Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Inbjudan vänder sig i första hand till miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Planhandläggare är välkomna att närvara vid förmiddagens program så se till att även dessa nås av denna inbjudan.

Inbjudan folkhälsa 5 jun 2019