Länsstyrelsen i Värmland informerar om vad som är aktuellt på avfallssidan.

-Översiktlig genomgång av ändringarna i 15 kapitlet miljöbalken och avfallsförordningen (samt planerade ändringar)
-Allmänt om klassning av avfall
-Från avfall till produkt- vad behöver man tänka på?
-Lite tips om hur man kan gå tillväga vid tillsyn av en avfallsanläggning – gärna med diskussion efter där kommunerna kommunvis delar med sig av sina erfarenheter
-Lite tips på hur man kan granska villkor i tillstånd, emissionsdeklaration och bilaga för bygg- och rivningsavfall i miljörapporten
-MKN vatten och avfallsanläggningar
-El-avfall; kommunal avfall, verksamhetsavfall eller producentansvarsavfall eller alla tre? Vem får hantera och transportera avfallet?

Inbjudan med länk har skickats ut till miljöbrevlådorna.