På förmidagen kommer Håkan Kjellberg med kollegor från Anticimex och pratar senaste nytt om skadedjur. Till detta möte har jag också bjudit in inspektörerna Karin Södergren och Madeleine Rönnevi som är några av Livsmedelsverkets inspektörer i vår region.

Inbjudan livsmedelsträff 4 apr 2019