Utbildningsdag – Riskbedömning förorenade områden.

Syftet är att ge kunskap i vad som bör ingå i en riskbedömning för miljötekniska markundersökningar. Efter dagen ska deltagarna även ha fått en förståelse för hur de generella riktvärdena är framtagna, hur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell är uppbyggd och när platsspecifika riktvärden kan användas.

Maria Carling från SGI kommer till oss i Karlstad. Utbildningen ges i samarbete med Länsstyrelserna i Örebro-, och Värmlands län och handläggare från både Värmland och Örebro län är hjärtligt välkomna.

Utbildningsträff EBH 20190130 och 31