Agneta Tollin och Christer Johansson från Livsmedelsverket föreläser om riskbaserad dricksvattenkontroll.IMG_0685
Seminariet vänder sig till personal på miljökontoren i Värmland och Örebro län som arbetar med offentlig dricksvattenkontroll.

Till program och anmälan