Utbildningsdag om avloppsreningsverk >200 pe. Utbildningen hålls av Magnus Aronsson, VA-Konsulten med inriktning på hur ett avloppsreningsverk fungerar. Dagen kommer inte att handla så mycket om tillsyn och lagstiftning. Däremot kommer den ge en större förståelse för hur tekniken fungerar och vad det beror på om det är mycket slam i utgående vatten och så vidare. Vi följer vattnets och slammets väg genom reningsverket i teorin.

Inbjudan stora avlopp 29 aug 2016