Hur jobbar vi med bostadsklagomål? Kan vi effektivisera vårt arbete med dessa ärenden som ibland har en tendens att ta väldigt lång tid i anspråk?

Inbjudan bostadsklagomål 29 apr 2020