Inbjudan till fördjupningskursen ligger ute nu.

http://www.fmh.se/fileadmin/fmh/pdf/Foerdjupning_dricksvatten_28_maj_Karlstad.pdf